GoTreatIT® Rheuma

GoTreatIT® Rheuma

Systemet som forenkler og forbedrer revmatismebehandlingen.

GoTreatIT® Rheuma samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen.

Kundehistorier
Bestill demo